Nye ansigter i bestyrelsen

Så lykkedes det endelig – med 3 måneders forsinkelse – at få afviklet generalforsamlingen.

Formanden kunne i sin beretning se tilbage på et temmelig specielt år med skiftende corona-restriktioner, som i flere omgange gjorde det nødvendigt at indstille aktiviteterne både indendørs og udendørs.

På den sportslige front blev 2020 – som i praksis kun bestod af en halv sæson (efteråssæsonen) – ganske flot med førstepladser til både oldgirls og +40-holdet, en andenplads til +50-holdet (der som det eneste hold forbedrede placeringen) og femtepladser til +30- og +60-holdene.

Selvom kontingentet på grund af den afkortede sæson var blevet halveret, udviste regnskabet et overskud på 21.000 kr. og en formue på over 800.000 kr.

En del af pengene er i anledning af BOB’s 80-års jubilæum blevet uddelt til syv lokale idrætsforeninger i form af et corona-legat på i alt 80.000 kr.
BIF-formand Michael Koch modtog den sidste (og største) legatportion på 25.000 kr.

Den fhv. formand, Torben K. Jakobsen, og de to suppleanter, Camilla Mikkelsen og Nicolaj Eg, ønskede ikke genvalg. I deres sted valgtes Kai Varisbøl til bestyrelsen og Line Kaasbjerg Svensson og Kenneth Raahauge som suppleanter, mens formanden blev genvalgt.

Ceres spillerpokalen gik til Line Kaasbjerg Svensson, og BOB’s lederpokal tilfaldt Torben K. Jakobsen.