De ”gamle drenges” unge år

Af Mikael Lund

”I Maj 1941 blev der fra en kreds af forhenværende Fodboldspillere sendt Opfordring ud til dem, som man kunde tænke sig havde lyst til at drive Oldboy-Fodbold”.

BrandeOldBoys 1941Sådan står der at læse øverst på første side i Brande Old Boys’ første protokol. Ordene er sirligt prentet med blæk af Brandtex-grundlægger Aage Petersen, der altså også var blandt initiativtagerne til en oldboys-fodboldforening i Brande.

Allerede i 1934 var der blevet spillet oldboys-fodbold i BIF-regi, og holdet havde vundet den udsatte pokal til ejendom i turnering med Vejle, Grindsted og Sdr. Omme.

Den første træningsaften samlede god tilslutning, og det blev besluttet at nedsætte et udvalg, som udover Aage Petersen kom til at bestå af værkfører A. Nielsen og mejeribestyrer Refstrup.

Det første år bød på en tabt og en vunden kamp mod BIF’s B-hold, mens det p.g.a. krigen var småt med udenbys kampe. En tur til Sdr. Omme blev det dog til, men kampen resulterede i et nederlag på 1-2, selvom man havde forstærket holde med nogle turneringsspillere.

Nægtede genvalg

Året efter, d. 15. april, blev der afholdt møde med 3 repræsentanter fra BIF’s bestyrelse på Madsens Hotel for at aftale spilledage. Aage Petersen nægtede at lade sig genvælge til spilleudvalget; han blev erstattet af Ernst Borgaard. De fleste af årets kampe var mod Grindsted, som man først i fjerde forsøg fik skovlen under med hele 6-1, og Give, og i Blåhøj blev det til et nederlag på 1-2. Nederlaget blev revancheret året efter med en sejr på 4-0 ved en sportsaften på Brande Sportsplads 23. juli.

For første – men bestemt ikke sidste – gang blev der ydet økonomisk tilskud til andre foreninger: 100 kr. til bokseklubben og 200 kr. til BIF. Pokalskabet måtte udvides efter sejre ved sportsfesten i Thyregod og turneringen med Give, Grindsted og Sdr. Omme.

Land og Byfest

I 1944 toppede foreningen kommunens tilskud på 500 kr. og gav 1000 kr. til istandsættelse af fodboldbanen, men mere tankevækkende er det næsten, at der blev valgt 6 mand til festudvalget – bestyrelsen bestod af 3!

Befrielsen blev fejret med en 3-2-sejr over Herning Fremad 26. maj 1945, selvom man kun kunne stille med 10 mand, og samme år omtales Festen for Land og By første gang. Tage Sabroe, som frem til sin død i 1959 var fast inventar og en stor drivkraft i festudvalget, havde kontakt til de allierede for at få en udstilling til byen, men man endte med at måtte nøjes med Horsens-garden, som 2. august gik i procession fra Dalgas-stenen til Idrætspladsen (hvor Dalgasskolen senere blev opført).

Programmet bød desuden på både atletik, cykelløb for hhv. damer og herrer, kåring af Miss Brande ’45, tovtrækning og bal. Brandes oldboys spillede deres første internationale kamp mod RAF, og mødrene gik i parade med alle de dejlige børn op til 2 år. ”Det er ikke Barnevognene men Indholdet det kommer an paa”, står der i programmet.

En hjemmekamp mod Herning blev tabt med de historiske cifre 1-11!

Gymnastikforening

Gymnastik udgjorde de første år en stor del af foreningens aktiviteter, og mange tog idrætsmærker af forskellig kaliber. Gaven til BIF’s 40 års jubilæum i 1946 var et nyt flag til sportspladsen. I pinsen samme år fik Brande besøg af Kungsholms IF fra Stockholm, som udspillede deres værter og vandt 4-0. Selvom det på den efterfølgende generalforsamling blev bemærket, at svenskernes besøg havde været en ret bekostelig affære, tog man på genvisit i 1947, og besøgene fortsatte yderligere et par år. Ved Land og Byfesten samme år tabte oldboys 1-4 til Oslo, mens BIF ved samme lejlighed besejrede Skive med 6-1. Her stod en ung Robert Dahl i øvrigt for halvdelen af Brandes mål.

Tv-transmission

I 1952 havde man stor succes med en tv-transmission af en fodboldlandskamp på Madsens Hotel, og året efter overtog hotelejer Burton Clausen posten som formand. Ved generalforsamlingen blev der indsamlet 100 kr. til Svend Bach, som var kommet til skade i forbindelse med en kamp. 25. juni 1955 afholdtes Land og Byfesten for første gang på det nye stadion, og en kamp mod de københavnske sportsjournalister anført af Gunnar ”Nu” Hansen trak mange tilskuere. Et andet trækplaster var kanonkongen i tivoli, men han havde også kostet en ekstra udskrivning på en tusindlap!

Sammen med Brande Haandværker- og Borgerforening, Handelsstandsforeningen og BIF selv stiftede Brande Oldboys i anledning af BIF’s 50 års jubilæum i1956 en fond, som skulle dække omkostningerne til at ansætte en professionel træner. Startkapitalen var godt 16.000 kroner.

Bestyrelsen trak sig

I 1957 var der rivegilde i bestyrelsen: Højskolehjemmet havde på opfordring af nogle medlemmer, der ønskede arrangementerne afviklet under billigere former, afgivet tilbud på både øl og akvavit til kr. 1,25 pr. genstand! Det fik Burton Clausen til at nedlægge sit hverv, og det samme gjorde L. Lentz, der også var restauratør. Kasserer Egon Nielsen og Arne Larsen fulgte trop, og så var der ingen vej udenom en ekstraordinær generalforsamling. Her var der dog faldet så meget ro over gemytterne, at alle accepterede at fortsætte på deres poster frem til næste ordinære generalforsamling. Frank Olsen blev ansat som inkassator for trænerfonden mod en betaling på 5% af de opkrævede beløb.

Til Land og Byfesten i 1959 var der premiere på et nyt koncept: Lyngfesten. Ideen var fostret af Lentz og blev ført ud i livet med kort varsel. På programmet havde man så prominente navne som Gitte Hænning, Hannah Bjarnhof, skuespilleren Hans Kurt og Grindsted-garden. Traditionen med at belønne de flittigste ungdomsspillere i BIF blev videreført: I 1959 gik flidspræmierne til Knud Johansen og Edgar Jacobsen.

Navneændring

I 1960 tegnede foreningen en aktie på 1000 kr. i Brande Hallen, til gengæld kneb det med at skaffe spillere. Det førte i 1961 til et forslag om at ændre navn til ”Sportens Venner” og henvise de fodboldinteresserede til BIF. En livlig debat på generalforsamlingen endte med, at bestyrelsen trak forslaget tilbage. Overskuddet fra Lyngfesten i 1962 på 5000 kr. blev overdraget til Brande Hallen, og Arne Thomsen afløste Burton Clausen som formand. På trods af 70 medlemmer blev der stadig ikke spillet fodbold i 1963, og i 1964 deltog der kun 11 i generalforsamlingen. Den ene af årets flidspræmier gik i øvrigt til ynglingespilleren Ole Berg Mortensen.

Amts- og Jyllandsmestre

I 1965 genopstod fodbolden med brask og bram: Det efterfølgende år blev Brande både kredsvinder med maksimumpoint og senere Jyllandsmestre under DDSG&I med finalesejr på 7-0 over Sdr. Felding. 25-års jubilæet blev noget forsinket fejret med en fest 1. oktober.

Både amts- og Jyllandsmesterskabet blev genvundet flere gange, og i 1968 oversteg antallet af medlemmer igen 100.

Det første indendørsstævne for ungdom blev afholdt i 1970, og i 1972 investerede man for første gang en del af foreningens egenkapital i præmieobligationer. I 1973 hed kassereren Poul Munkholm, og i 1974 afløste Lars Overmark Evald Stoltenborg i spilleudvalget. I 1976 forlod malermester Aage Andersen bestyrelsen efter 10 år som formand; 2 år senere fik han som den første tildelt en nyindstiftet vandrepokal skænket af bygmester Hans Jørgensen. Ved samme lejlighed måtte man for at blive optaget i S.I.B. vedtage et nyt sæt vedtægter – de gamle var simpelthen forsvundet!

Iskiosk solgte merchandise

I 1979 flyttede man iskiosken fra det gamle til det nye klubhus og omdannede den til en souvenir-butik med det, man i dag ville kalde BIF-merchandise. Bent Brandt Thomsen afløste Paul Erik Hansen som formand, og året efter blev bl.a. Søren Frank Sørensen og Leif ”Lundberg” Jensen nyvalgt til bestyrelsen.

I 1981 fyldte Brande Oldboys 40 år. Det blev bl.a. markeret med indstiftelsen af endnu en vandrepokal, Ceres-pokalen, som gik til Eli Sørensen. For første gang afviklede man en sommerturnering i firmafodbold for femmandshold. 16 hold deltog i turneringen, som blev vundet af Brdr. Egebjerg Olesen. Og så blev bankospillet flyttet fra Brande Hotel til Hotel Dalgas, hvor der også blev afholdt jubilæumsbankospil i 2016.

Blot et spark fra tredie halvleg