Nye tider hos oldboys

Af Mikael Lund

På generalforsamlingen i 1982 afløste Søren Frank Sørensen Bent Brandt Thomsen som formand. Bestyrelsen indkasserede kritik for at have aflyst Hamburg-turen året før; den blev genoptaget i oktober.
Med kasserer Bent Kristiansen som bagmand optrådte Brande Old Boys for første gang som arrangør af en landskamptur til Idrætsparken, det der senere udviklede sig til Roligans Brande. Kvalifikationskampen mod England endte i øvrigt 2-2 takket være en vis Jesper Olsens solotur.
Der var fornyet optimisme omkring bankospillet, til gengæld kneb det mere med de sportslige resultater, hvilket til dels blev (bort-)forklaret med mange skader.
Året efter indtrådte Robert Dahl i bestyrelsen, men endnu mere skelsættende var det, at man skiftede tilhørsforhold fra Vejle ASG&I til Hammerum Herred. 29. maj måtte bestyrelsen indkaldes til hastemøde: Hotel Dalgas var brændt ned til grunden, så bankospillet måtte midlertidigt flyttes tilbage til Hotel Brande. Året bød også på en af de lidt mere særprægede donationer: 4H-gården blev betænkt med en pony.

Regnemaskine med strimmel

I 1985 blev den nyudpegede kasserer (og senere formand) Torben Lyhne Poulsen bevilget en regnemaskine, vel og mærke med strimmel.

I 1986 indledte man et samarbejde med HiB (Håndbolvenner i Brande) omkring Brande Marked, men samarbejdet blev indstillet igen 2 år senere, da udbyttet ikke stod mål med anstrengelserne.
På generalforsamlingen i 1988 afløste Peter Væsel og en vis mekaniker fra Lundfod ved navn Preben Christensen Søren Frank Sørensen og Leif ”Lundberg” Jensen i bestyrelsen, og det gamle klubhus (nu nedrevet til fordel for idrætsbørnehaven Tumlehøj) blev taget i brug som omklædningsrum.
I 1989 gik Hamborg-turen til kampen mod Køln med 3 danskere i aktion: John ”Faxe” Jensen for hjemmeholdet og Morten Olsen og Flemming Povlsen for gæsterne.
5. august afviklede man for første og eneste gang Ceres Cup; mens herrerne dystede mod hinanden på grønsværen, fik damerne en rundvisning på Brandtex.

Efter generalforsamlingen i 1990 afløste Preben Christensen Torben ”AC” Poulsen som formand, og BIF’s frieri om en sammenlægning med klubbens oldboys-afdeling blev afvist.

Preben Elkær på besøg
Preben Elkær; Benny Nielsen, Flemming Nielsen, Jørgen "Troldmand" Kristensen, Christian Andersen, Jan Petterson, Allan Nielsen, Vagn Nielsen, Klaus Grandlund, John Christensen, Michael Bo Jørgensen.
Preben Elkær; Benny Nielsen, Flemming Nielsen, Jørgen “Troldmand” Kristensen, Christian Andersen, Jan Petterson, Allan Nielsen, Vagn Nielsen, Klaus Grandlund, John Christensen, Michael Bo Jørgensen.

Ved 50-års jubilæet i maj 1991 overværede blot 170 tilskuere – ca. ligeså mange som deltog i jubilæumsreceptionen – ”Stjerneholdet” anført af Preben Elkjær gennembanke et udvalgt lokalt hold med de usædvanlige cifre 11-6.
Se videoen der blev optaget af Hans Ulbrichsen her

Gordon Frederiksen, Preben "Matas" Sørensen, Gunnar Julsgård, Thomas Krog Jensen, Helmer Damsgård, Frede Henningsen, John Pedersen, Peter Østergård, Karsten Præstegård, Ove Pedersen, Bjarne Jensen, Robert Dahl.
Gordon Frederiksen, Preben “Matas” Sørensen, Gunnar Julsgård, Thomas Krog Jensen, Helmer Damsgård, Frede Henningsen, John Pedersen, Peter Østergård, Karsten Præstegård, Ove Pedersen, Bjarne Jensen, Robert Dahl.
Preben Elkjær uddelte gevinster.
Preben Elkjær uddelte gevinster.

Ved samme lejlighed blev foreningens tidl. kasserer Bent Kristiansen udnævnt til hædersmedlem, og Aksel Olsen, der første gang blev valgt til bestyrelsen i 1958, kunne fejre 25-års jubilæum som revisor. Et hverv han fortsatte med at varetage frem til 2003, og helt frem til 2012 fungerede han som dirigent på generalforsamlingen.
Dirigent Aksel Olsen
I jubilæumsåret havde foreningen for første gang hele fire hold med i turneringen.

13 rigtige i markedstips

I 1992 blev markedstips (som dermed afvikles for 25. gang i år) introduceret, og året efter lykkedes det faktisk Preben Christensen at ramme en 13’er til 7.500 kr., endda uden at han dermed vandt pokalen.
BIF’s ungdomsafdeling blev for første gang inviteret til 2010-10-31 Fodboldtur med miniputtter
superligafodbold, og Hamborg-turen blev for første gang afviklet i samarbejde med Kølkær.
Der blev doneret 5.000 kr. til et rekreationsophold for nogle børn fra Tjernobyl, mens firmacuppen, der deltagermæssigt toppede med 32 hold i 1989-90, måtte aflyses p.g.a. for få tilmeldinger og trods en række input fra et nedsat udvalg ikke siden blev gennemført.
Sidst på året havde man for første gang besøg af Banko-Carl (som senere skiftede navn til Frank og sidenhen Poul) i samarbejde med Lions Club. 700 bankospillere skabte et overskud på 13.000 kr., som blev doneret til etableringen af svømmecenteret.
På generalforsamlingen i 1994 fandt man yderligere 10.000 kr. til en vandrutsjebane, som ellers var blevet sparet væk, og Erling Andersen afløste Preben Christensen som formand. A-holdet vandt turneringen og kvalificerede sig for første gang til Landsmesterskaberne, og samme år var det definitivt slut med oldboys-fodbold i BIF.

Kondi-bingo

På Brande-messen i november 1996 deltog Brande Old Boys med en stand; hovedpræmien i kondi-bingo var et tv.
På generalforsamlingen i 1998 vedtog man at udvide bestyrelsen fra 5 til 7 medlemmer, hvilket betød et goddag til Leo Hansen og Lars Munkholm samt comeback til Peter Væsel.
Ved ”Tour de BIF” på Brande Stadion 14. august deltog oldboys med en tandem. Ved årets udgang måtte bankospillet flyttes til biblioteket. Året efter forlod Robert Dahl bestyrelsen efter 16 år; han udnævntes til hædersmedlem og blev erstattet af Bjarke Hansen.
For første gang fik foreningen i 1999 et kvindehold, og efter et par

Old Girls 2002
Old Girls 2002

års pause genopstod oldgirls-holdet i 2008.
I år 2000 var det igen skiftedag på formandsposten: Bent Jensen afløste Erling Andersen, mens Brian Dahl blev valgt ind i bestyrelsen som sekretær – og så var det slut med de håndskrevne protokoller! Slut var det også med bankospillet: Det sidste spil blev afviklet 19. december, og dermed var man nået til afslutningen af en epoke, der havde varet siden 1953 og uden at overdrive havde skaffet flere millioner til klubkassen. En musikfestival i samarbejde med BIF gav underskud; det fik dog ikke bestyrelsen til at afvise en mulig gentagelse.

Første kvinde i bestyrelsen

Ved generalforsamlingen i 2001 gik man tilbage til 5 bestyrelsesmedlemmer, og 60 års jubilæet blev udover en reception fejret med gratis adgang til BIF’s Danmarksseriekamp mod Århus Fremad. Året efter forlod både formanden, kasserer Vagn Krogstrup og Brian Dahl bestyrelsen. Ny formand blev Jørn Weismann, der blev valgt ind sammen med Kenno Pedersen og Dan Marquart. En endnu større revolution indtrådte dog året efter, da Nina Houlberg som den første kvinde blev valgt ind i den da 62-årige forenings bestyrelse; hun afløste Leo Hansen.

FishRace
FishRace

I 2004 blev 2000 gule badeænder sluppet fri i Brande Å til det første fish-race, som blev afviklet sammen med Roligans Brande.
Fiskene slippes løs

I 2006 var der et sjældent kampvalg om posterne i bestyrelsen. Peter Væsel blev indvalgt for tredje gang, og som den første i foreningens historie tog Erling Andersen endnu en tørn som formand.

Old Boys Landsmester 2006For første gang vandt Brande Landmesterskabet, og sejren blev gentaget de følgende år.

Firmafodbold og LM-arrangør

I 2008 overtog Brande Old Boys afviklingen af de indendørs firmafodboldmesterskaber i Brande Hallerne, som det år samlede 74 hold. På generalforsamlingen blev Leo Hansen udnævnt til æresmedlem, og et sponsorcykelløb blev afviklet sammen med og til fordel for BIF der indtjente 240.000 kr., som blev båndlagt, indtil 2008-09-05 Cykelløb (3)foreningens økonomiske situation var afklaret. Det viste sig som bekendt, at klubbens daværende kasserer havde lænset klubkassen for næsten ½ mio. I 2009 afløste Åge Kristensen så Erling Andersen som formand, og sidstnævnte blev året efter udnævnt til hædersmedlem. Samme år var Brande Old Boys for første gang vært for Landsmesterskaberne, et værtsskab Jens Studsgaard ved generalforsamlingen 3 år tidligere havde foreslået, man skulle søge om.

Landsmester i senior old boys 11-mands ude fodbold 2010
Landsmester i senior old boys 11-mands ude fodbold 2010

Til september afvikles LM i øvrigt for syvende år i træk på Brande Stadion. 2010 var også året, hvor Brande Old Boys gik online med egen hjemmeside.

I 2012 skiftede Hans Jørgensens lederpokal navn til Brande Old Boys LEDERPOKAL. 26. maj blev de hedengangne Hamburg-ture genoplivet for en stund, da Danmark spillede landskamp mod Brasilien på HSV’s hjemmebane, og i juni blev gadefodboldturneringen genoplivet.

Ved generalforsamlingen i 2013 blev tidl. formand Bent Jensen og foreningens mangeårige kasserer, Peter Væsel, udnævnt til hædersmedlemmer, og i november blev den første af 3 bierfester  afholdt i samarbejde med bokseklubben.
I 2014 blev overskuddet fra samtlige aktiviteter inkl. endnu et sponsorcykelløb, i alt godt 300.000 kr., doneret til projekt kunstgræsbane.

Gule ærter på menuen

To ting har især været gennemgående i de 75 år, Brande Old Boys har eksisteret: Evnen til at arrangere pengeskabende aktiviteter og menuen på den årlige generalforsamling. Uden ret mange undtagelser (som sjældent er blevet gentaget) er der hvert år blevet serveret gule ærter med flæsk og pølse til generalforsamlingen. Det eneste, der har ændret sig gennem årene, er kuvertprisen. Og så har foreningen altid været dygtig til at rejse penge. En stor del af overskuddet er kanaliseret videre til ungdomsarbejdet i Brande IF. Således opgjorde man i forbindelse med 50-års jubilæet i 1991, at der indtil da var tilflydt BIF 612.000 kr., og beløbet er mere end fordoblet siden, men også en lang række andre foreninger i byen har nydt godt af den økonomiske støtte fra ”de gamle drenge”.

75-års jubilæet blev fejret i uge 21-2016, med et stort bankospil på Hotel Dalgas torsdag aften, en jubilæumsreception i klubhuset fredag eftermiddag, opvisningskamp mod Uhres oldboys på Brande Stadion lørdag eftermiddag og en gallafest for medlemmer og venner af foreningen på Hotel Dalgas lørdag aften.

Se artikel om jubilæet  i Brande Bladet  side 14 her

Hent-1I forbindelse med markeringen af Brande Old Boys’ 75-års jubilæum spillede et udvalgt BOB-hold lørdag d. 28. maj en opvisningskamp på Brande Stadion mod naboerne fra Uhres oldboys, som tvunget af omstændighederne var suppleret med 4 BOB-spillere samt et par unge folk, der skulle få afgørende betydning for kampens udfald.

Bagest f.v.: Kim Tranholm, Allan Dam, Ejnar Nygård (team manager Uhre), Ole Thisgaard, Ken ”McKenzie” Petersen, Jørgen Laursen, Ove Pedersen, Martin Nielsen, Åge Kristensen, Jens Larsen, Benny Vilsborg, Martin Bjærre og Kent ”Post” Bjerre. Forrest f.v.: Bent Jensen (team manager BOB), Ole Radoor, Mikael Lund, Jens Studsgaard, Jørn Eriksen, Christian Gasbjerg, Lars Michael Jørgensen, ?? Jakobsen, Erik Eriksen, Peder Jensen, Mads Høgh Jørgensen, Claus Christiansen, Kai Varisbøl, Arne Eriksen og Ole Jensen.
Bagest f.v.: Kim Tranholm, Allan Dam, Ejnar Nygård (team manager Uhre), Ole Thisgaard, Ken ”McKenzie” Petersen, Jørgen Laursen, Ove Pedersen, Martin Nielsen, Åge Kristensen, Jens Larsen, Benny Vilsborg, Martin Bjærre og Kent ”Post” Bjerre.
Forrest f.v.: Bent Jensen (team manager BOB), Ole Radoor, Mikael Lund, Jens Studsgaard, Jørn Eriksen, Christian Gasbjerg, Lars Michael Jørgensen, Bjarne Jakobsen, Erik Eriksen, Peder Jensen, Mads Høgh Jørgensen, Claus Christiansen, Kai Varisbøl, Arne Eriksen og Ole Jensen.

Efter indledningsvis klar spillemæssig dominans bragte Ole Radoor i det 13. minut fuldt fortjent hjemmeholdet i front, da han efter en mindre dribletur i feltet udplacerede Ken ”McKenzie” Petersen, der vikarierede for en skadet Ejner Nygård i Uhre-målet. Brande fortsatte med at dominere, mens Uhre levede på sporadiske kontrastød, og i halvlegens sidste minut lykkedes det så gæsterne at udligne, da unge Mads Høgh Jørgensen trykkede af langt udefra og passerede Claus Christiansen med et skud, der sad helt oppe under overliggeren.

2. halvleg var mindre end 10 minutter gammel, da BOB igen kom foran. Jørgen Eriksen begik frispark mod Åge Kristensen på kanten af feltet i den ene side. Det efterfølgende frispark endte hos Martin ”Tømrer” Nielsen, der tæt under mål ved bageste stolpe fik al den tid, han skulle bruge, til at vende sig om og hamre bolden i nettet.

Målet knækkede dog ikke Uhre, der gradvist fik spillet sig ind i kampen, og i det 47. minut ramte gæsterne nærmest lidt tilfældigt overliggeren. Minuttet efter stod træværket også i vejen i den modsatte ende, da Erik Eriksen fik bugseret en farlig tværbold på indersiden af den ene opstander bag Ken ”McKenzie”. Peder Jensen var alene med Claus Christiansen uden at få scoret, men seks minutter før tid lykkedes det så igen Uhre at få udlignet. Gæsterne erobrede bolden, og Christian Gasbjerg fik endelig ram på målet med et fladt skud, som smuttede under Claus Christiansen. Stillingen 2-2 holdt kampen ud, hvorefter der måtte en straffesparkskonkurrence til for at finde en afgørelse. Her viste formand Åge Kristensen sig som en god vært (eller også havde han bare travlt med at komme op i klubhuset til de ventende, kolde øl), da han som den første skytte sparkede snert forbi den ene opstander. Uhre havde sat 3 af deres ”lånespillere” til at sparke – så vidste de, hvem de skulle give skylden, hvis de tabte – men både Mikael Lund, Kai Varisbøl og som den sidste af alle, Jørgen Laursen, var ligesom de 2 øvrige skytter for Uhre sikkerheden selv fra 11-meterpletten, selvom Claus Christiansen havde labben på førstnævntes forsøg. Dermed endte kampen med en temmelig overraskende sejr på 7-6 til Uhre, som altså ikke delte flere gaver ud til den jubilerende forening end den, da havde taget med til jubilæumsreceptionen dagen før.

Kampen blev myndigt ledet af fhv. FIFA-linjedommer Allan Dam, mens Torben Jacobsen løbende holdt de fremmødte tilskuere orienteret om målscorere og udskiftninger m.v. fra speakerboksen.

Blot et spark fra tredie halvleg