Brande Old boys LEDERPOKAL

Bliver givet til den der har gjort et stort stykke arbejde for Brande Old Boys.

Hans Jørgensens Vandre Pokal er fornyet i 2012
og hedder herefter Brande Old boys LEDERPOKAL

 • 1978. Aage Andersen
 • 1979. Aksel Olsen
 • 1980. Poul Munkholm
 • 1981. Poul Erik Hansen
 • 1982. Eli Sørensen
 • 1983. Bent B. Thomsen
 • 1984. Holger Kjeldsen
 • 1985. Villy K. Sørensen
 • 1986. Bent Kristiansen
 • 1987. Gordon Frederiksen
 • 1988. Leif Jensen    
 • 1989. Søren F. Sørensen
 • 1990. Olaf Nielsen
 • 1991. Henning G. Olsen
 • 1992. Alfred Pedersen
 • 1993. Peter Væsel & Kim Lange
 • 1994. Bent Jensen
 • 1995. Preben Christensen
 • 1996. Ejlif Kristensen
 • 1997. Kurt Kristensen
 • 1998. Leo Hansen
 • 1999. Ib Larsen
 • 2000. Robert Dahl
 • 2001. Erling Andersen
 • 2002. Kjeld Lund
 • 2003. Peter Væsel
 • 2004. Leo Hansen
 • 2005. Jens Kristensen
 • 2006. Leif Jensen
 • 2007. Jørn Weismann
 • 2008. Michael Andersen
 • 2009. Søren Kanne
 • 2010. Jan Madsbjerg
 • 2011. Kristiane Pedersen
 • 2012. Henning Marcussen
 • 2013. Pia Pedersen
 • 2014. Kenno Pedersen
 • 2015. Jens Studsgaard
 • 2016. Ole Jessen
 • 2017. Nicolaj Eg
 • 2018. Kent B. Thomsen
 • 2019. LM udvalget (Jens Studsgaard, Åge Kristensen, Jan Helleberg og Carsten Christensen)
 • 2020. Søren Laursen
 • 2021. Torben K. Jakobsen

Blot et spark fra tredie halvleg