Brande Old Boys’ LEDERPOKAL

Bliver givet til den der har gjort et stort stykke arbejde for Brande Old Boys.

Hans Jørgensens Vandre Pokal er fornyet i 2012
og hedder herefter Brande Old boys LEDERPOKAL

 • 1978: Aage Andersen
 • 1979: Aksel Olsen
 • 1980: Poul Munkholm
 • 1981: Poul Erik Hansen
 • 1982: Eli Sørensen
 • 1983: Bent B. Thomsen
 • 1984: Holger Kjeldsen
 • 1985: Villy K. Sørensen
 • 1986: Bent Kristiansen
 • 1987: Gordon Frederiksen
 • 1988: Leif Jensen    
 • 1989: Søren Frank Sørensen
 • 1990: Olaf Nielsen
 • 1991: Henning G. Olsen
 • 1992: Alfred Pedersen
 • 1993: Peter Væsel & Kim Lange
 • 1994: Bent Jensen
 • 1995: Preben Christensen
 • 1996: Ejlif Kristensen
 • 1997: Kurt Kristensen
 • 1998: Leo Hansen
 • 1999: Ib Larsen
 • 2000: Robert Dahl
 • 2001: Erling Andersen
 • 2002: Kjeld Lund
 • 2003: Peter Væsel
 • 2004: Leo Hansen
 • 2005: Jens Kristensen
 • 2006: Leif Jensen
 • 2007: Jørn Weismann
 • 2008: Michael Andersen
 • 2009: Søren Kanne
 • 2010: Jan Madsbjerg
 • 2011: Kristiane Pedersen
 • 2012: Henning Marcussen
 • 2013: Pia Pedersen
 • 2014: Kenno Pedersen
 • 2015: Jens Studsgaard
 • 2016: Ole Jessen
 • 2017: Nicolaj Eg
 • 2018: Kent B. Thomsen
 • 2019: LM-udvalget (Jens Studsgaard, Åge Kristensen, Jan Helleberg og Carsten Christensen)
 • 2020: Søren Laursen
 • 2021: Torben K. Jakobsen
 • 2022: Michael Laursen
 • 2023: Michael Andersen
 • 2024: Gitte Holt

Blot et spark fra tredie halvleg