Alle indlæg af Edgar Junior

BRANDE OLD BOYS CORONA-LEGAT

Til næste år kan Brande Old Boys fejre foreningens 80-års jubilæum. I den situation er det normalt jubilaren, der får gaver, men hos ”de gamle drenge” har man valgt at vende fortegnet om. Derfor lancerer foreningen nu helt ekstraordinært et corona-legat på 80.000 kr., som kan søges af alle øvrige idrætsforeninger hjemmehørende i gl. Brande Kommune.

Mange idrætsforeninger er i større eller mindre grad blevet ramt økonomisk af corona-restriktioner og -nedlukninger i 2020. En del har måttet sætte aktiviteterne i bero i en kortere eller længere periode, nogle har mistet en del af deres medlemmer, og for de fleste foreninger har det betydet mistede indtægter.

– Selvom hele forårsturneringen blev aflyst, har vi ikke været så hårdt ramt økonomisk som mange andre foreninger, da vi med undtagelse af markedstips i forbindelse med det aflyste Brande Marked har kunnet gennemføre vores øvrige aktiviteter som f.eks. firmafodbold og det forestående julekalendersalg, oplyser Brande Old Boys’ formand, Mikael Lund.

Af samme årsag har ”de gamle drenge” undladt at søge om økonomisk hjælp fra de hjælpepuljer, der løbende er blevet udbudt af DIF og DGI.

– Det har vi gjort ud fra den betragtning, at der var andre foreninger, der havde større behov for en økonomisk håndsrækning end os, forklarer oldboys-formanden, som altså nu selv er klar til at række en hånd til de øvrige lokale foreninger.

Målrettet ungdomsarbejdet

For at en idrætsforening kan få del i corona-legatet, som vil blive uddelt i mindre portioner på Brande Old Boys’ generalforsamling 22. februar næste år, skal man dels være hjemmehørende i gl. Brande Kommune. Derudover er det en betingelse, at pengene anvendes til foreningens ungdomsarbejde, oplyser Mikael Lund – det fremgår simpelthen af Brande Old Boys’ formålsparagraf.

– Takket være en trofast skare af medlemmer, som altid stiller op, når der er brug for at yde en indsats, overskuddet fra 10 års afholdelse af Landmesterskaberne samt en lang række velvillige sponsorer, er vi så solidt stillet økonomisk, at vi kan tillade os at hjælpe andre lokale foreninger lidt i en ekstraordinær situation, så det har vi valgt at gøre, afslutter oldboys-formanden.

Ansøgninger – kortfattede, men begrundede – om at få del i corona-legatet skal sendes pr. mail til formand@brandeoldboys.dk senest 29. november.

CORONA NEWS VEDR. TRÆNING

Pr. dags dato har DBU endnu ikke offentliggjort en ny version  af Fodboldens corona-regler (som, når de gør det, bliver version #13), men det vi ved nu er flg.:

Lørdagstræning kl. 13.30 udendørs:

Vi går i store træk tilbage til den model, vi anvendte fra 16. maj og fire uger frem. Det betyder bl.a. at:

  • Vi deler os op i mindre grupper á max. 10 personer, som inddeles i to hold. Der må hverken skiftes rundt mellem holdene eller grupperne i løbet af træningen.
  • Omklædning hjemmefra
  • Håndvask inden træningen
  • Indspark i stedet for indkast – begræns boldkontakt med hænder, hoved og bryst
  • Ingen tilskuere/”turister” mellem banerne under træningen.

Til forskel fra maj kan vi dog tillade os at drikke en øl eller vand, inden vi kører hjem i bad, vi skal bare hver især blive sammen med den  gruppe, vi har spillet med/mod.

Indendørs træning mandag kl. 20.00-21.30:

  • Kun medlemmer, der har betalt indendørs kontingent (300 kr.) kan deltage.
  • Tilmelding på forhånd via Brande Old Boys’ Facebook-side – man kan altså ikke bare møde uanmeldt op. Der bliver lavet nyt opslag hver uge til den kommende træning, hvor man skal tilmelde sig.
  • De tilmeldte vil så blive tilstræbt fordelt efter alder/niveau i 2 grupper, hvis der er over 10 tilmeldte, eftersom der max. må være 10 personer i hallen ad gangen.
  • Første gruppe spiller i tre kvarter (kl. 20 – 20.45). Næste gruppe tager over, når første gruppe har forladt hallen.
  • HUSK: Man skal være iført mundbind, fra man går ind ad hallernes hovedindgang til man går ind i omklædningsrum/hal. Det er ikke noget, hverken BOB eller Ole og hans personale i hallen har fundet på, men (endnu) et krav fra myndighederne.

Lad os forsøge at få det bedste ud af det – ovenstående er foreløbig gældende til og med søndag d. 22. november, men bliver muligvis forlænget yderligere.