Referat fra generalforsamlingen 2012

Referat fra generalforsamlingen d. 27. februar 2012. 

Åge Kristensen bød på B.O.B. vegne, de 54 fremmødte, velkommen til generalforsamlingen.

Spisning: gule ærter – flæsk – pølse – pandekager med is, samt suppe til de ”kræsne”.

1. Valg af dirigent.

Aksel Olsen blev igen valgt til at styre generalforsamlingen, Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og mente vi hurtigt kunne blive færdige, så vi kunne komme i gang med det væsentlige.

2. Formandens beretning.

Åge Kristensen aflagde formandsberetningen:

I juli måned mistede Brande Old Boys et af sine hædersmedlemmer og mangeårige trofaste støtter, LEO HANSEN.
Leo blev i 1998 valgt ind i bestyrelsen hvor han ydede en kæmpeindsats indtil han lod sig afløse i 2003, herefter fortsatte han som revisor i foreningen – en post han så sent som på vor sidste generalforsamling blev genvalgt til.
I 2008 blev Leo udnævnt til hædersmedlem i Brande Old Boys.
Jeg vil gerne bede forsamlingen rejse sig, så vi sammen kan mindes Leo Hansen.

FODBOLD:
Vi havde uændret 6 hold med i DGI’s Fodboldturnering og jeg vil ganske kort nævne placeringerne for de forskellige hold.

VETERAN +55 holdet blev nr. 3, med 38 point – et af højdepunkterne for holdet var at det lykkedes dem at besejre Ikast som ellers var ubesejret de sidste 3 sæsoner!
Fiduspokal gik til LUNDE.
Holdledere – Henning Marcussen og Ove Ovesen som også står i spidsen for holdet i 2012.
Sponsor Brande Metalkøb v. Henning Weismann.

SUPERVETERANER blev nr. 2, 3 point efter Ikast – desuden lykkedes det at bytte forrige års sølvmedaljer ud med en af guld med Landsmesterskaberne i september.Fiduspokalen tilfaldt Jørgen Laursen.
Holdledere Søren Kanne og Erling Andersen. Søren og Erling er også at finde som holdledere i år.
Sponsor Blåhøj El.

SENIOR OLD BOYS blev endnu engang en sikker vinder at rækken – og de blev ”selvfølgelig” fristes man til at sige endnu engang suveræne Landsmestre ved Landsmesterskabet i Brande.
Her havde man endvidere tilmeldt et 7-mands hold som vandt bronze.
Fiduspokal i Senior Old Boys gik til Kim Tranholm.
Holdleder Jan Madsbjerg & Jens Kristensen.
Sponsor Joes Tømrer Snedker Forretning + Finns Butik og Køkkenmontering.
Holdlederteamet bliver i år udvidet til 3 – idet Michael Andersen også bliver tilknyttet Senior Old Boys i år.

OLD BOYS A. En spændende sæson hvor det hele skulle afgøres i sidste spillerunde i udekampen mod Vildbjerg, B.O.B. kunne nøjes med et point for at blive nr. 1 – men det var de ikke tilfredse med, og de vandt sikkert 3-1 -og dermed også kredsen og kvalifikation til Landsmesterskaberne i 2012.
Holdet har haft mange skader og dermed lidt svært ved at stille hold – så det er flot klaret at blive nummer 1.
Fiduspokal til Lars Poulsen.
Holdleder Michael Andersen & Torben Jacobsen.
Sponsor Lindstrøm Trans.

OLD BOYS B. Havde en flot forårssæson – men en knap så flot efterår. Holdet sluttede på 6 og dermed sidste pladsen.
Fiduspokal til Michael Lyhne.
Holdledere Jacob Parsberg og Michael Sønderby.
Sponsor Wagner Brande.

I år slås de 2 hold sammen til et hold – da der ikke er nok spillere til 2 hold i år til denne årgang.
DGI laver i år om på række inddelingerne, så man går væk fra puljerne med 6 hold, så i år vil der være en A rækken med 10 hold og en B række med 12 hold.
B.O.B.s nye hold vil være at finde i A rækken, idet man altid skal trække det lavest rangerede hold ud, og det var C rækken i dette tilfælde.
Men jeg er sikker på at vort nye hold vil kunne klare sig i A-rækken.
Nye Holdledere for A-holdet er Søren Laursen og Michael Sønderby.

OLD GIRLS har haft en lidt blandet sæson – vandt 5 ud af 8 kampe i forårssæsonen og vandt 4 ud af 7 kampe i efteråret – Old Girls deltog også ved Landsmesterskaberne, hvor det blev til 4 kampe – 2 sejre og 2 nederlag og dermed ingen medaljekampe i denne omgang.
Fiduspokal til Elsebeth Nygaard.
Holdleder Gitte Holt.
Sponsor Revisionsfirmaet Peter Holt.
Her fortsætter Gitte som holdleder.

HOLD I 2012 SÆSON
Udover ændringen vedr. Old Boys 32 holdet, hvor vi kun har et hold med – så tilmelder vi et Veteran + 45 hold (7-mands) og vi tilmelder et Veteran + 60 Hold (7-mands).
Vi håber og tror at der er andre klubber der tilmelder i disse rækker, så der kan blive en turnering ud af det.
Jeg vil gerne runde fodboldafdelingen 2011 af med at takke vore sponsorer + holdledere og alle der har hjulpet til – for en utrolig aktiv og positiv indsats hele året.
Det er glædeligt at så mange af jer fortsætter her i 2012.
Tak til vore ”vinter trænere” Ole Radoor og Peter Munkholm.
Udendørstræningen starter i år lørdag den 10. marts kl. 13,30 med efterfølgende varm suppe og orientering fra fodboldudvalget omkring sæsonen.

LANDSMESTERSKABERNE:
Den første weekend i september skulle vi, for andet år i træk, stå for dette store arrangement.
Efter stævnet i 2010 foreslog vi DGI, at man gjorde stævnet til et åbent træf stævne for næsten alle rækker, for at få lidt flere klubber med til stævnet. Det viste sig at være en god ide – idet vi nåede op på ca. 40 tilmeldte hold i – hvilket var ca. 8-10 hold mere end i 2010. De ekstra hold der deltog i år, var også medvirkende til, at vi kunne præsentere et overskud på ca. 85.000 kroner.
Som alle ved skal vi jo også stå for dette års arrangement, udvalget er allerede så småt gået i gang med forberedelserne, og målet er at få endnu flere klubber til at tilmelde sig stævnet.
Jeg vil gerne rette en stor tak til Jan Helleberg, Carsten Christensen og Jens Studsgaard og ikke mindst til de ca. 100 frivillige hjælpere, der var med til at gøre stævnet til en succes – vi håber at alle er klar igen den første weekend i september.
Også en stor tak for godt samarbejde til Peter Knudsen og DGI, det er dejligt og positivt at samarbejde med jer, selv om DGI er en stor organisation er i meget interesseret i at høre på vores ideer og forslag.

BRANDE MARKED:
Brande Old Boys var endnu engang med på sidelinjen da årets Brande Marked løb af stablen den 17. – 18. juni.
Sammen med handelsstandsforeningen blev vi enige om at prøve med et tivoli til Brande Marked og Brande Old Boys tog sig her af alt det praktiske, lige fra at bestille et tivoli, ansøgninger, afspærringer, ekstra el, orientere lokale beboere omkring tømmerpladsen m.v.
Men som de fleste kan huske så regnede det under Brande Marked og der var desværre ikke mange der fandt om til Tivoli på Tømmerpladsen – så det blev desværre et af de arrangementer vi IKKE tjente penge på i 2011, og jeg er ret sikker på at Peter Væsel ikke har tid til at prøve igen i år!
Fiskerace i Brande Å – som sædvanlig en stor succes med mange tilskuere på bredderne, men vi må erkende, at det bliver sværere og sværere at sælge de mange lodder og vi er i øjeblikket i tænkeboks m.h.t. om vi skal fortsætte med dette arrangement eller finde på noget andet.
Markedstips er også et af de faste indslag som vi helt sikkert vil gentage i år, måske med kampe fra Europa mesterskaberne på kuponen.

BANKOSPIL:
Årets Bankospil blev et de mest besøgte nogensinde – hele 750 gæster kom til bankospil den første torsdag i november, vi har lagt mærke til at flere og flere unge også deltager i bankospillene og vi har derfor i samarbejde med LIONS besluttet at vi til dette års Bankospil vil forsøge at målrette nogle showindslag med præmier der rammer det lidt yngre publikum bedre.
Torsdag den 1. november arrangerer vi – sammen med LIONS bankospil igen for 20, ende år i træk.
Jeg vil gerne takke de mange trofaste sponsorer og de mange frivillige hjælpere der hvert år er klar til at hjælpe Brande Old Boys denne torsdag!
Også tak til LIONS Brande for godt samarbejde.

JULEKALENDER:
En af de ældste traditioner i Brande Old Boys er vores Julekalender, som vi nu har solgt i over 30 år. Vi satte antallet op fra 2000 til 2500 stk. sidste år og fik lige knap solgt alle – men vi tog chancen igen med de 2500 stk. og det lykkedes vore mange sælgere at få solgt alle. Jeg vil gerne takke de mange frivillige hjælpere der flere aftener og weekender traver gaderne tynde for at sælge kalendere til støtte for BIF’s Ungdom!
Tak til de mange sponsorer – som trofast støtter vores kalender.
Vi håber i alle er klar igen til november –

FIRMAFODBOLD:
Vi havde i år 68 hold med til stævnet – det var 8 hold flere end sidste år, hele 44 hold var tilmeldt i socialrækken – og ingen tvivl om at flere af de tilmeldte hold både kunne og burde have tilmeldt sig i eks. Herrerækken.
Det er en umulig opgave at lave et stævne kun med jævnbyrdige kampe, men vi overvejer at lave en herrerække, hvor holdene går videre i en A og en B række, men har ikke lagt os fast på en model endnu.
Stævnet til næste år bliver et jubilæumsstævne nr. 40 i rækken!
Så firmaerne kan allerede nu sætte kryds i kalenderen lørdag den 19. januar – hvor der udover at spille fodbold vil blive mulighed for at tilmelde sig og firmaet til spisning i hallen om aftenen, supermulighed for en lille ekstra julefrokost i firmaet!
1000 Tak til vore mange trofaste sponsorer det er en fantastisk støtte i yder også her!
Også tak til Personaleforeningen på Siemens ”Møllebanden” som igen i år var på banen med støtte til leje af hal C – samt endvidere med gratis IS til alle børnene!
Tak til det ”gamle” garvede udvalg – jeg må sige at det er et af de arrangementer som jeg glæder mig til at vi skal i gang med hvert år – da jeg synes at vi har et formidabelt godt samarbejde i udvalget – hvilket helt sikkert også er årsagen til at vi år efter år kan gøre dette stævne til det det er!
Jeg glæder mig allerede til at vi skal arrangere stævne nr. 40 sammen!

BRANDE IDRÆTSFORENING & Brande Stadion
Langt de fleste er sikkert klar over de ”udfordringer” vi har haft i Brande Old Boys omkring samarbejdet med BIF’s bestyrelse gennem de sidste ca. halvandet år.
BIF’s bestyrelse forlangte på et fællesmøde i maj måned at B.O.B. skulle nedlægge vor forening og sammenlægge os med B.I.F.! Og hvis ikke vi ville det – ja så ville hele den samlede bestyrelse trække sig til august måned – man ville vente til BIF CUP var gennemført.
En enig B.O.B. bestyrelse orienterede dagen efter mødet at vi ikke på nuværende var klar til en sammenlægning af de to foreninger, men at vi var meget interesserede i et tæt samarbejde, og kom med forslag hertil – vi opfordrede endvidere bestyrelsen til at melde deres beslutning ud så hurtig som mulig – så der ville være god tid til at finde nye medlemmer. Men udmeldingen fra BIF’s formand kom først ca. medio januar – kort før den ordinære generalforsamling, derfor er det helt ekstraordinært flot af Michael Kock m.fl. at det ser ud til at et nyt hold er klat til at tage over fra på torsdag.
Glædelig at så mange B.O.B. medlemmer også aktivt er at finde i BIF, både som træner, udvalgsmedlemmer, bestyrelse m.v.
Jeg håber på at vi fremadrettet snarest kan få nedsat en overordnet styregruppe, som kan få nedfældet nogle fælles målsætninger & visioner for Brande Stadion her på Ågade.
Vi har nogle super gode faciliteter her på stadion – som dog kan og skal optimeres væsentlig i de nærmeste år. Dette arbejde glæder vi os i Brande Old Boys, til forhåbentlig at blive indbudt til at deltage aktivt i.

Vi har i Brande Old Boys haft et ekstraordinært godt år – også rent økonomisk – så derfor vil vi gerne støtte den nye bestyrelse og ungdomsudvalg med et ekstraordinært beløb på Kr. 106.000. 1.000 kroner for hvert år som BIF er!
Vi vil som noget af det første, når den nye BIF bestyrelse er på plads, tage en snak med dem om hvordan pengene specifik kan og skal bruges.
Men vi forestiller os.:
40.000 kr. til generel renovering af vort klubhus/lys på bane 2 eller andet.
20.000 kr. til B.I.F. ungdomsspillere der skal på udenlandsrejser.
Her har vi øremærket de 10.000 til U15 som skal på træningstur til Hamburg sidst i maj.
10.000 kr. til Lilleputafdelingen (Superligatur/eller anden fodboldtur)
36.000 kr. til Ungdomsafdelingen (uden bilag)
I alt 106.000 kroner fra BOB til BIF.
Vi har ingen vi kan give pengene til i dag – men vil måske gøre det på BIF’s ekstraordinære generalforsamling på torsdag, ellers vil de få pengene ved først kommende lejlighed.
Ingen skal eller må være i tvivl om at vi i Brande Old Boys ønsker et godt og fremadrettet samarbejde med Brande IF – Vi glæder os til at møde den nye bestyrelse, så vi kan få en dialog om eventuelle fremtidige fælles aktiviteter her på stadion eller i Brande by.

Formandsberetningen blev godkendt

 3. Kasserens beretning.

Peter aflagde regnskabet der balancerede med et overskud på kr. 138.982,37.

 Regnskabet blev godkendt

 4. Fastlæggelse af kontingent
Ingen ændringer.

5. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter.

På valg var:  Kenno Pedersen, ønskede ikke genvalg.
                        Peter Væsel,        blev genvalgt.
                        Kent Thomsen,   blev genvalgt.
                        Dorthe Eriksen  blev valgt til bestyrelse
.

Der var genvalg til begge suppleanter: Jens Studsgaard 
                                                                      Nicolaj Eg                            

7. Valg af revisor og suppleant:

Valgt til revisorer blev:              Vagn Krogstrup
                                                        Verner Vork
Valg af revisorsuppleant blev: Erik Rene Pedersen

8. Eventuelt.

CERES SPILLERPOKALEN.

Ceres Spillepokalen blev fornyet i 2012

Vi har 2 pokaler vi skal have afleveret her i aften, den første er Spillerpokalen skænket af CERES, der var ikke plads til flere navne, så aftenens modtager bliver således også første navn på den nye pokal – men først har vi en erindringspokal til sidste års pokalmodtager: Torben Mechlenburg.
Spillerpokalen er en pokal der tilfalder en spiller der har udvist rigtig Old Boys Ånd, et godt kammeratskab – både på og udenfor banen. Der er rigtig mange spillere der kunne få denne pokal, men som sædvanlig er der kun blevet indgraveret et navn.
Det er holdlederne og bestyrelsen i fællesskab der vælger modtageren.
I år går Spillerpokalen til en spiller, der aldrig siger nej når vi skal bruge hjælp til nogle af alle vore aktiviteter, altid positiv og i godt humør – selv en morgen efter aktivfest hvor der skal ryddes op er han klar.
I år skal Brian Dahl Thomsen have CERES Spillerpokalen.

Hans Jørgensens Lederpokal er også fornyet og skiftet navn til:

BRANDE OLD BOYS LEDERPOKAL

Lederpokalen gives til en person som gennem flere år har gjort et stort stykke arbejde her i Brande Old Boys. Vi har som sædvanlig mange emner som har fortjent at modtage denne pokal – men det er som altid svært at vælge hvem der skal have den.
Sidste år tilfaldt lederpokalen Kristiane Pedersen – og vi har en erindringspokal til dig!

Brian t.v. fik Ceres Spillerpokalen og Henning t.h. fik Lederpokalen overrakt af Åge

I år tilfalder pokalen en person som har været med i mange år, han har været meget aktivomkring firmafodbold – dog ikke så meget i år da han var udrejst, derudover er han holdleder for de ældste drenge, et job han har haft i flere år. Er altid klar til at give en hånd med når tiden tillader det, og da han har valgt at stoppe sin aktive karriere i Banken – ja så får han meget mere tid til Brande Old Boys.
Henning Marcussen skal have BRANDE OLD BOYS LEDERPOKAL 2012.

Peter Knudsen fra DGI takkede for godt samarbejde i forbindelse med Landsmesterskaberne. Han oplyste at det endnu ikke var afgjort hvor og hvordan Landsmesterskaberne i 2013 skal afvikles. BOB fik overrakt en gave fra DGI for med anerkendelse af det det gode arrangement ved Landsmesterskaberne / Træf 2011.

Jens Kristensen takkede for beløbet der var afsat til BIF.  BIF er på rette spor og han er ikke i tvivl om at det bliver et godt samarbejde mellem BOB og BIF.

Lørdag den 26. maj spiller Danmark mod Brasilien i Hamburg og Brande Old Boys arrangerer bustur til kampen, i løbet af få dage vil alle medlemmer modtage nærmere info herom pr. mail eller post! Vi har 65 billetter – så det bliver først til mølle –

Lørdag den 9. juni genoptager vi i Brande Old Boys en gammel tradition der har lagt stille i nogle år – nemlig Gadefodbold – udover de forskellige gader der skal kæmpe mod hinanden, vil der blive mange andre aktiviteter på stadion – som kulminerer sidst på dagen, hvor der vil være mulighed for at få lidt at spise og se EM kampen Danmark – Holland på storskærm.
Vi håber at det måske er et arrangement vi kan arrangere sammen med Brande IF.

Kenno Pedersen har valgt at stoppe i bestyrelsen. Kenno siger ikke så meget, men ingen skal være i tvivl om at du har udført et stort arbejde i Brande Old Boys og det vil jeg gerne sige dig tak for. Du har lovet at du vil forsætte som vores webmaster, derudover er du klar til at hjælpe fortsat ved Brande Old Boys arrangementer.

Kenno fik vingave og en tak for10 års arbejde i bestyrelsen

Jeg vil gerne til sidst fremhæve den fantastiske første hjælp du gav til en modspiller der faldt om med hjertestop i kampen mod Lind i efteråret – vi har alle set i dagspressen hvor vigtigt din indsats med hjertestarteren var i den givne situation.
Åge overrakte en vingave til Kenno.

Kenno takkede for vinen og de 10 års samarbejde i bestyrelsen, det havde været noget arbejde, men også mange hyggelige stunder. Han håbede på at alle hjælper med at få ideer og indlæg til hjemmesiden.

Åge sagde tak til den myndige dirigent ”uden dig vidste jeg da snart ikke hvordan vi skulle komme gennem aftenens dagsorden”.

Aksel fik en flaske snaps for besværet, og generalforsamlingen sluttede med et:

Aksel fik en snaps med hjem

L Æ N G E   L E V E   F O R
BRANDE OLD BOYS

Blot et spark fra tredie halvleg