Restriktioner forlænges

Sundheds- og Ældreministeriet har d.d. meddelt, at de forsamlingsrestriktioner, der har været gældende siden 23. oktober, forlænges foreløbig til og med 13. december.
I praksis får det ikke den store betydning for os i forhold til hverken indendørs- eller udendørstræningen; vi fortsætter bare på samme måde, som vi har gjort den seneste måned med max. 10 personer pr. bane/hal.
HUSK tilmelding til indendørstræningen via facebook.