Mens vi venter…

SÅ er den varslede lempelse af forsamlingsforbuddet trådt i kraft. Vi afventer i skrivende stund fortsat eventuelt reviderede retningslinjer fra DBU og DGI, men helt konkret betyder lempelsen to ting: Dels at der ikke længere gælder et maksimum på 10 spillere pr. bane (faktisk må der nu være op til 50 spillere på en 5-mandsbane!), dels at vi kan samles alle sammen efter træningen. Begge dele under forudsætning af, at vi ikke bliver mere end 50, men det ville i så fald også være historisk.

Ovenstående er gældende fra og med på onsdag.

Mikael